moravskoslezský pionýr

Přejít na obsah

Hlavní nabídka


Vítáme Vás na stránkách Moravskoslezské krajské organizace Pionýra.Informace ke vzdělávání v roce 2017 najdete na podstránce Vzdělávání.

Informace k RESETU 2017 na podstránce AKCE.

Jsme součástí zapsaného spolku PIONÝR.

Zastupujeme pionýrské skupiny, oddíly a centra z Moravskoslezského kraje.

Nově na podstránce akce naleznete i výsledky z akcí a informace z akcí.

Fotky z volejbalu jsou v galerii na fotkách.


 Podporují nás:


 Základní informace:

Pionýr je zapsaný spolek, který naplňuje oprávnění potřeby dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti.
Hlásí se k "Úmluvě o právech dítěte" a "Listině práv a svobod" a podílí se na naplňování jejich zásad.
Podporuje českou státnost. Vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám.
Umožňuje svým členům i dalším účastníkům uspokojovat jejich zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších
volnočasových aktivitách, včetně mezinárodních. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patologickým jevům působícím na děti
a mládež.


 O nás:
Pionýr obnovil svou samostatnou činnost 20. ledna 1990,
Krajská organizace vznikla v roce 2000.
Máme 27 pionýrských skupin, ve kterých je sdruženo 57 oddílů.
Členskou základnu tvoří 974 členů.
Cíl naší práce: Prostřednictvím naplnění ideálů Pionýra v souladu se Statutem Pionýra trávit smysluplně
volný čas dětí a mládeže.

 Čím se zabýváme?
Největší díl práce spočívá na pionýrských skupinách a především v oddílech, kde je činnost pestrá a
zpravidla vrcholí v létě dětskými tábory. Aby činnost byla opravdu pestrá, o to se starají oddíloví vedoucí,
instruktoři a členové vedení PS, kteří se pravidelně vzdělávají v pionýrském vzdělávacím centru, které
působí při krajské organizaci.  PIONÝR, z.s.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky